Исторически музей - Белица

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - БЕЛИЦА

Историческата музейната сбирка в Белица е основана през 1968 год. от местния историк, краевед и читалищен деец Стоил Кошов. В началото сбирката се помещава в една от залите на читалището. И до днес тя е част от дейността на читалище "Георги Тодоров 1885". През  1983 г. за нуждите на музейната сбирка е построена специална сграда, в която музея се помещава и до днес. Това е единствения музей по горното течение на река Места.

Историческият музей в Белица в своите седем отдела с различна насоченост, разположени на площ от 520 кв.м.,  съхранява богатата история и етнография на този край. В двете зали "Археология", и залите "Възраждане", "Настояще", "Етнография", "Изложба-базар" и "Галерия" посетителите могат да се докоснат до богатото историческо минало на общината и да се запознаят с начина на живот в Белица от миналото до днес.

Виртуалният исторически музей Ви разхожда из залите на Пазителя на история, съхранена между стените му. А за да усетите духа и посланията на оставеното ни наследство, посетете и самия Исторически музей, разположен в центъра на Белица (за контакти с нас) и ще останете приятно изненадани.
В същата сграда се намира и Центъра за туристическа и културна информация

 

Исторически музей - Белица