Исторически музей - Белица

ЗАЛА 2 "АРХЕОЛОГИЯ"

Втората археологическа зала в музея е отделена за "Саркофага на конника" - уникален тракийски саркофаг, който е единствен по рода си на Балканите.

Открит е в надгорбната могила в м."Белишка чука" край Белица при разкопки през 1995г., с останки от древно тракийско погребение. Положен е в сложно съоръжение от каменни плочи, покрити с каменна могила и землен насип. Датирайки в V в.пр. Хр. той свидетелства за погребалните обичаи на траките от региона.

Намерените в саркофага  артефакти показват че е било извършено от траките орфическо погребение, под влияние на елинистичните традиции. Намерена е пищялна човешка кост и две крачета от дървено столче. Столчето е увито в плат, като голяма част от фрагментите са запазени. В централната част на саркофага са  открити кремирани при висока температура кости.  Открита е и желязна фибула от "тракийски" тип с останки от плат и железен нож със следи от костна дръжка.

В залата освен възстановения саркофаг с капака му, може да се види и негов умален модел. Изложени са и част от намерените кости, сечива и плата от дървеното столче. По стените можете да проследите разкопките на могилата и процеса на реставриране на саркофага.