Исторически музей - Белица

ЗАЛА 3 "ВЪЗРАЖДАНЕ"

В зала 3 на музея - "Възраждане” е експонирана Средновековната история на Белица. В нея са поместени писмени свидетелсва, документи и снимки от миналото на града, както и такива свързани с дейността на читалище "Зора".

Част от тях сочат, че много отдавна пламъкът на просвещението и националното самосъзнание е развито у беличани. В къщата на Георги Попвасилев през 1888 г. е намерен ръкопис от "Славянобългарска история". В къщата на поп Теофил е намерена стара печатна библия с интересни преписки по полетата на страниците и  "Писах азъ Иевтимиа от Света гора Атонска в льто 1716 юлия число 6…" .

Редица от документите свидетелстват за будния дух на беличани, извели на първо място учението и просветата и дълго захранвали съседните селища с учители и просветители.

Изложени са множество лични вещи и снимки на видни беличани, оръжия от войните, документи и лични дневници.

Всичко това и още много свидетелства за бурния и героичен живот на този град могат да се видят в Зала №3 на Историческия музей.