Исторически музей - Белица

ЗАЛА 6 "ИЗЛОЖБА-БАЗАР"

Зала 6 на Историческия музей е организирана изложба-базар, който предлага предмети от местните занаяти в областта на тъкачество, плетачество, дърворезба, иконопис и изделия от дървообработващите фирми в Белица.

В нея е показана и част от етнографското богатсво на Белица.

Тази зала помещава експозиция на предмети от бита и занаятчийски инструменти, свидетелстващи за живота и културата на беличани.

В залата посетителите ще видят автентични образци на народното творчество, произведения на самобитни майстори, илюстриращи красотата и многообразието на традициите на беличани в областта на занаятите.